Árverési hirdetmény

Primăria comunei Tușnad, cu sediul în Comuna Tușnad, sat Tușnad , nr. 176 județul Harghita, Cod fiscal 4245941, telefon 0266-334235, fax 0266-334235, e-mail: office @primariatusnad.ro, organizează licitație pentru  concesionarea heleșteelor, aflate în proprietatea publică a comunei Tușnad situat în extravilanul comunei Tușnad, înscris în  C.F. nr. 50770, identificat prin nr. cadastrale 50770, aparținând domeniului public la comunei Tușnad, situate în zona Nyirkert. Durata concesiunii este de 25 ani. Prețul de pornire al licitației deschise este de 15 euro/lună.