Organigrama

  Compartimentul fiscal şi de contabilitate

Molnár József – contabil
Szabó Terézia – impozite, taxe şi alte venituri
Borbély Margit – casa

  Compartimentul social şi de stare civilă

Baló Izabella – ofiţer de stare civilă
Molnár Beáta – inspector social
Csatlós János – mediator sanitar

  Biroul agricol

Bors Éva – inspector
Éltes Károly – referent

  Urbanistică şi achiziţii publice

György Anna – consilier

  Responsabil de activităţi culturale

Keresztes Mónika – referent

  Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Korodi Antal – șef
Kocsis Ibolya, Ferencz Csaba, Szabó Csaba, Fekete Jenő

documente