Compartimentele primăriei

Compartimentul fiscal şi de contabilitate

Molnár Antal – contabil
Ábrahám Ildikó – impozite, taxe şi alte venituri
Borbély Margit – casa

Compartimentul social şi de stare civilă

Baló Izabella – ofiţer de stare civilă
Molnár Beáta – inspector social
Csatlós János – mediator sanitar

Biroul agricol

Bors Éva – inspector
Éltes Károly – referent

Urbanistică şi achiziţii publice

György Anna – consilier

Responsabil de activităţi culturale

Keresztes Mónika – referent

Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Korodi Antal – șef
Kocsis Ibolya, Ferencz Csaba, Szabó Csaba, Fekete Jenő

documente atașate